Klövjeprov

2022-10-29 Gjorde Lanza sitt andra klövjeprov i Härskogen, Lerum. turen var 10km och gick större delen på bredare stigar.
Lanza blev godkänd i Borns.

2022-04-10 Gjorde Lanza sitt första klövja prov i Kynnefjäll etappen var 12,5 km i kuperad terräng men på mjuka stigar. Turen tog 5 timmar.
Lanza godkänd i Brons