MH

Den 5e November 2005 var vi på Forshaga BK och Mental beskrev Akira 
tillsammans med några av hennes syskon. Mental beskrivare var Peter Lind.

1 a Kontakt -Hälsning 
1 – Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.
2 – Undviker kontakt genom att dra sig undan sig undan.
3 – Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan
4 – Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök
5 – Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1 b Kontakt – Samarbete
1 – Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. Provas inte i detta moment.
2 – Följer med motvilligt.
3 – Följer med men är inte engagerad i testledaren.
4 – Följer med villigt. Engagerar sig i testeledaren.
5 – Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1 c Kontakt – Hantering
1 – Avvisar med morrning och eller bitförsök.
2 – Undviker, drar sig undan,eller söker stöd hos föraren.
3 -Accepterar hantering.
4 – Accepterar, svarar med kontaktbeteende.
5 – Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2 a Lek 1- Leklust 
1 – Leker inte.
2 – Leker inte men visar intresse.
3 – Startar långsamt, blir aktiv, leker.
4 – Startar snabbt, leker aktivt.
5 – Startar mycket snabbt. leker mycket aktivt.

2 b Lek 1 – Gripande
1 – Griper inte.
2 – Griper inte, nosar bara på föremålet.
3 – Griper tveksamt eller med framtänderna.
4 – Griper direkt med hela munnen.
5 – Gripper direkt, hugger föremålet i farten.

2 c Lek 1 – Dragkamp
1 – Griper inte.
2 – Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot.
3 -Griper, drar emot, men släpper och tar om alternativt tuggar.
4 – Griper direkt med hela munnen ochdrar emot tills testledaren släpper.
5 – Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker alt. ruskar- även under den passiva delen- tills

3 a Jakt – Förföljande
1 – Startar inte.
2 – Startar men avbryter.
3 – Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
4 – Startar med hög fart, målinriktat – bromsar in vid bytet.
5 – Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3 a Jakt – Förföljande (Andra gången)
1 – Startar inte.
2 – Startar men avbryter.
3 – Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
4 – Startar med hög fart, målinriktat – bromsar in vid bytet.
5 – Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3 b Jakt – Gripande
1 – Nonchalerar föremålet. Alternativt springer inte fram.
2 – Griper inte, nosar på föremålet.
3 – Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
4 – Griper direkt. Släpper.
5 – Griper direkt. Behåller förmålet i minst 3 sekunder.

3 b Jakt – Gripande( andra gången)
1 – Nonchalerar föremålet. Alternativt springer inte fram.
2 – Griper inte, nosar på föremålet.
3 – Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
4 – Griper direkt. Släpper.
5 – Griper direkt. Behåller förmålet i minst 3 sekunder.

4  Aktivitet
1 – Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
2 – Är uppmärksam och lugn – står, sitter eller ligger.
3 – Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
4 – Är uppmärksam men ökad aktivitet eller oro efter hand.
5 – Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alternativt oro under hela momentet.

5 a Avstånds lek – Intresse
1 – Engageras inte av figurant.
2 – Kontroll. Avbrott förekommer.
3 – Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
4 – Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
5 – Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

5 b Avstånds lek – Hot Agg.
1 – Visar inga hotbeteenden.
2 – Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del.
3 – Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del.
4 – Visar flera hotbeteenden under momementets första del.
5 – Visar flera hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.

5 c Avstånds lek – Nyfikenhet
1 – Går inte fram till figuranten
2 – Går fram när figuranten är aktiv på linjen.
3 – Går fram till den dolda men talande figuranten.
4 – Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning.
5 – Går fram direkt till figuranten utan hjälp.

5 d Avståndslek – Leklust
1 – Visar inget intresse.
2 – Leker inte men visar intresse.
3 – Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot
4 – Griper. Drar emot men kan släppa och ta om.
5 – Griper direkt. Drar emot, släpper inte.

5 e Avståndslek – Samarbete
1 – Visar inget intresse.
2 – Blir aktiv men avbryter.
3 – Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
4 – Är aktiv med figuranten. Visar också intresse mot passiv figurant.
5 – Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

6 a Överraskning – Rädsla
1 – Stannar inte eller kort stopp.
2 – Hukar sig och stannar.
3 – Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
4 – Flyr högst 5 meter.
5 – Flyr mer än 5 meter.

6 b Överraskning – Hot / Agg.
1 – Visar inga hotbeteenden.
2 – Visar enstaka hotbeteenden.
3 – Visar flera hotbeteenden under längre tid.
4 – Visar flera hotbeteenden och någon attack.
5 – Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6 c Överraskning – Nyfikenhet
1 – Går fram efter det overallen har lagts ner. Alternativt går inte fram.
2 – Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden.
3 – Går fram till overallen när föraren står bredvid.
4 – Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
5 – Går fram till overallen utan hjälp.

6 d Överraskning – Kvarstående Rädsla
1 – Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
2 – Liten båge eller liten tempoväxlingt vid någon av passagerna.
3 – Båge el. tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
4 – Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet.
5 – Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

6 e Överraskning – Kvarstående Nyfikenhet
1 – Visar inget intresse.
2 – Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle.
3 – Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.
4 – Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand.
5 – Biter i eller leker med overallen vid två eller flera passager.

7 a Ljudkänslighet – Rädsla
1 – Stannar inte eller kort stopp.
2 – Hukar sig och stannar.
3 – Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
4 – Flyr högst 5 meter.
5 – Flyr mer än 5 meter.

7 b Ljudkänslighet – Nyfikenhet
1 – Går inte fram.
2 – Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet sdamt lockar på hunden.
3 – Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
4 – Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
5 – Går fram till skramlet utan hjälp.

7 c Ljudkänslighet – Kvarstående Rädsla
1 – Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
2 – Liten båge el. liten tempoväxling vid någon av passagerna.
3 – Båge el. tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.
4 – Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillf.
5 – Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

7 d Ljudkänslighet – Kvarstående Intresse
1 – Visar inget intresse.
2 – Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.
3 – Stannar upp. Luktar eller tittar på ljudkällan vid minst två tillfälle.
4 – Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efterhand.
5 – Biter i eller leker med skramlet vid två eller fler passager.

8 a Spöken – Hot / Agg.
1 – Visar inga hotbeteenden.
2 – Visar enstaka hotbeteenden.
3 – Visar flera hotbeteenden under längre tid.
4 – Visar flera hotbeteenden och någon attack.
5 – Visar flera hotbeteenden och flera attacker.

8 b Spöken – Kontroll
1 – Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alternativt engarerar sig inte.
2 – Tittar mot spökena då och då.
3 – Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.
4 – Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
5 – Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.

8 c Spöken – Rädsla
1 – Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.
2 – Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering
3 – Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
4 – Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
5 – Backar längre än kopplets längd eller lämna platsen alternativt flyr.

8 d Spöken – Nyfikenhet
1 – Går fram till figuranten när föraren tagit av figs huvudbonad. Alernativt går inte fram.
2 – Går fram till fig när föraren talar med fig och lockar på hunden.
3 – Går fram till figuranten när föraren står bredvid.
4 – Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet.
5 – Går fram till figuranten utan hjälp.

8 e Spöken – Kontakt
1 – Avvisar eller undviker kontaktförsök.Alternativt går inte fram i tid.
2 – Accepterar kontakten från figuranten utan att besvara den.
3 – Besvarar kontakten från figuranten.
4 – Tar kontakt själv kontakt med figuranten.
5 – Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla.

9 a Lek 2 – Leklust
1 – Leker inte.
2 – Leker inte men visar intresse.
3 – Startar långsamt, blir aktiv, leker.
4 – Startar snabbt, leker aktivt.
5 – Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

9 b Lek 2 – Gripande
1 – Griper inte.
2 – Griper inte, nosar bara på föremålet.
3 – Griper tveksamt eller med framtänderna.
4 – Griper direkt med hela munnen.
5 – Griper direkt, hugger föremålet i farten

10 Skott
1 – Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
2 – Avtagande kontroller under lek / passivitet. Därefter oberörd.
3 – Riktar intresset mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.
4 – Avbryter lek / passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgå inte till lek/passivitet.
5 –  Berörd, rädd. Alternativt vill lämna platsen, försöker fly eller föraren avstår skott.