BPH A-kullen

Frida & Arthur var på besök 5 Augusti 2023 och gjorde BPH i Vallda.
Frida BPH


BPH Vallda 5 AUGUSTI 2023 – You’re Awesome Aayla ”Frida”

Moment 1: Främmande personInte alls <——-> Mycket
Glad i Främmande person0 1 2 3 (4)
Trygg0 1 2 (3) 4

Moment 2: FöremålslekInte alls <——-> Mycket
Lekfullhet0 1 (2) 3 4
Moment 3: MatintresseInte alls <——-> Mycket
Engagerad0 1 2 3 (4)
Moment 4: ÖveraskningInte alls <——-> Mycket
Nyfiken0 1 2 (3) 4
Arg(0) 1 2 3 4
Trygg0 1 2 3 (4)
Moment 5: SkrammelInte alls <——-> Mycket
Nyfiken0 1 2 3 (4)
Trygg0 1 2 3 (4)
Moment 6: Närmande personInte alls <——-> Mycket
Glad i främmande människor0 1 (2) 3 4
Arg0 (1) 2 3 4
Trygg0 1 2 3 (4)
Moment 7: UnderlagInte alls <——-> Mycket
Trygg0 1 2 3 (4)
Moment 8: Skott (valfritt moment)Inte alls <——-> Mycket
Trygg0 1 2 (3) 4
Över och mellan alla momentInte alls <——-> Mycket
Energisk0 1 2 3 (4)
Positiv attityd0 1 2 3 (4)
ÖvrigtInte alls <——-> Mycket
Ljudlig(0) 1 2 3 4
Arg(0) 1 2 3 4Arthur BPH

BPH Vallda 5 AUGUSTI 2023 – You’re Awesome Atreyu ”Arthur”

Moment 1: Främmande person

Moment 1: Främmande personInte alls <——-> Mycket
Glad i Främmande person0 1 2 (3) 4
Trygg0 1 2 3 (4)

Moment 2: FöremålslekInte alls <——-> Mycket
Lekfullhet0 1 (2) 3 4
Moment 3: MatintresseInte alls <——-> Mycket
Engagerad0 1 2 (3) 4
Moment 4: ÖveraskningInte alls <——-> Mycket
Nyfiken0 1 2 3 (4)
Arg(0) 1 2 3 4
Trygg0 1 2 3 (4)
Moment 5: SkrammelInte alls <——-> Mycket
Nyfiken0 1 2 3 (4)
Trygg0 1 2 3 (4)
Moment 6: Närmande personInte alls <——-> Mycket
Glad i främmande människor0 1 2 3 (4)
Arg(0) 1 2 3 4
Trygg0 1 2 3 (4)
Moment 7: UnderlagInte alls <——-> Mycket
Trygg0 1 2 3 (4)
Moment 8: Skott (valfritt moment)Inte alls <——-> Mycket
Trygg0 1 2 3 (4)
Över och mellan alla momentInte alls <——-> Mycket
Energisk0 1 2 (3) 4
Positiv attityd0 1 2 3 (4)
ÖvrigtInte alls <——-> Mycket
Ljudlig(0) 1 2 3 4
Arg(0) 1 2 3 4